25 sierpnia 2015

Konopie - korzyści i zagrożenia

Nowi użytkownicy konopi powinni mieć na uwadze to, że wcale nie sięgają po rozwiązanie, które nie wymaga od nich żadnej refleksji na swój temat.

Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że konopie mają wpływ na różne schorzenia. Lekarze i naukowcy coraz intensywniej badają ten wpływ, a choć nie brakuje nowych informacji, w wielu przypadkach ciągle jeszcze nie udało się nam osiągnąć jednolitego stanowiska. Szczególnie niepokojąca jest ich skłonność do wywoływania hiperglikemii, ta bowiem jest w stanie przyczyniać się do nadciśnienia ortostatycznego. Konopie mają bardzo korzystny wpływ na samopoczucie chorych, istnieje jednak wiele dowodów na to, że ważne jest nie tylko odpowiednie dawkowanie, ale i właściwe stężenie zawartych w nich kanabinoidów. O ewentualnych korzyściach może też decydować zastosowana przez chorego metoda konsumpcji, jej wybór również nie może być więc rozwiązaniem przypadkowym. Coraz częściej można usłyszeć o tym, że THC podawane w niewielkich dawkach może mieć pozytywny wpływ na chorych zmagających się z depresją. Niestety, gdy dawki te rosną nie tylko nie możemy mówić o jakichkolwiek pozytywnych efektach, ale nawet mamy do czynienia ze zjawiskiem pogłębienia się objawów choroby. Taka sama zależność występuje między innymi w przypadku schizofrenii, artretyzmu i nadciśnienia. Bez względu na to, czy konopie mają być użyte w celach medycznych, czy też rekreacyjnych, osoby zmagające się z chronicznymi schorzeniami powinny poprzedzić swoją decyzję konsultacjami z lekarzem. Ostrożność należy jednak zachować bez względu na okoliczności. Gdy mówi się o zależności, jaka zachodzi pomiędzy konopiami i zdrowiem psychicznym, należy zwracać uwagę przede wszystkim na to, że jak dotąd nie poznaliśmy jeszcze przyczyny wszystkich schorzeń psychicznych, z którymi mamy do czynienia. Przyjmuje się przy tym, że schorzenia takie mogą stać się udziałem nawet dwudziestu pięciu procent ludzi na świecie.