19 sierpnia 2015

Konopie i problem regeneracji kości

Naukowcy, którzy badają to, w jaki sposób marihuana wpływa na stan naszych kości odkryli, że stan ten zmienia się wraz z wiekiem.

Kanabinoidy mogą zmniejszać ich wytrzymałość, gdy mamy do czynienia z ludźmi młodymi, te same substancje są jednak w stanie również chronić przed osteoporozą starszych pacjentów w naturalny sposób zagrożonych tym, że ich kości będą ulegały osłabieniu. Niedawno na myszach wpływ marihuany na kości testowali naukowcy ze szkockiego Edynburga, a wyniki ich badań mają duże znaczenie dla świata nauki. Sama osteoporoza to jeden z tych problemów, których nie da się bagatelizować. Nic w tym dziwnego, skoro dotyka nawet trzydzieści procent wszystkich kobiet i 12 procent mężczyzn. Tymczasem konopie są w stanie wyłączać pewne naturalnie obecne w naszych organizmach cząsteczki odgrywające kluczową rolę w postępie osteoporozy. Już od jakiegoś czasu wiemy tez, że aktywowany przy wykorzystaniu marihuany receptor CB1 ma wpływ na regenerację kości, choć nie możemy jeszcze określić, jakie pociąga to za sobą skutki i czy mogą być one pozytywne, czy też negatywne. Nowe badania poświęcone były kanabinoidom i potwierdziły, że u młodych osobników rzeczywiście spowalniały nie tylko rozwój, ale również regenerację tkanki kostnej. Problem ten ustępował jednak u starszych myszy, w ich wypadku bowiem te same związki nie tylko zmniejszały tempo, w jakim myszy traciły tkankę kostną, ale również zapobiegały procesowi odkładania się tłuszczu w kościach, a to jest zjawiskiem już od dawna towarzyszącym osteoporozie. Oczywiście, mamy do czynienia dopiero ze wstępnymi wynikami badań i nie można pozwoli sobie na jakiekolwiek wnioski bez dodatkowych obserwacji. Nie da się jednak ukryć, że już te wyniki badań usprawiedliwiają zasadność prowadzenia dalszych eksperymentów, a ich wyniki mogą przyczynić się do tego, że w walce z osteoporozą nasze szanse wzrosną.