29 listopada 2017

Najczęstsze i najlepiej poznane zastosowania marihuany

Marihuana posiada ponad siedemdziesiąt substancji, które lekarze określają mianem potencjalnych leków, jakie mogą być wyjątkowo użyteczne we współczesnej medycynie. Od kilku dekad trwają prace nad ich praktycznym wykorzystaniem w leczeniu ludzi. W chwili obecnej marihuana najwięcej obiecuje w pięciu najważniejszych kwestiach związanych z wyjątkowo trudnymi schorzeniami.

I. Kontrola padaczki – pacjentom chorym na padaczkę lekoodporną podaje się kannabidiol. Jest to substancja wolna od efektów psychoaktywnych i okazuje się skuteczna w przypadkach, kiedy klasyczne leczenie nie jest efektywne. Metodę leczenia opracowano w oparciu o badania na szczurach prowadzone od 2003 roku, którym podawano tetrahydrokannabinol, bardzo podobny składnik marihuany, który jednak posiada działanie psychoaktywne.

II. Odbudowa pojemności płuc – marihuana najprawdopodobniej nie ma żadnego negatywnego wpływu na płuca, a może nawet powiększać ich pojemność, o czym świadczą niektóre badania. Na pewno nie ma szkodliwości tytoniu. Jak do tej pory nie ma dowodów, że marihuana regeneruje płuca uszkodzone tytoniem, ale osoby ją palące mają na pewno większą pojemność płuc.

Marihuana w medycynie

III. Kontrola syndromu Draveta – syndrom Draveta to drastyczna postać padaczki występująca głównie u dzieci i charakteryzująca się ogromną ilością napadów. Rodziny niektórych dzieci podają In kannabidiol, który w sposób bardzo znaczący ogranicza ilość ataków. Jest to sytuacja w pełni bezpieczna, ponieważ w przeciwieństwie do THC (tetrahydrokannabinol) nie powoduje odurzenia narkotycznego.

IV. Zwalczanie komórek raka – marihuana w warunkach laboratoryjnych została wykorzystana do spowolnienia rozwoju niektórych nowotworów. Jest ona bowiem w stanie wyłączyć w komórkach rakowych gen ID-1, co w komórkach, które mają go bardzo dużo, wyraźnie spowalnia ich wzrost. Rozpoczynają się właśnie badania kliniczne tej właściwości.

V. Uspokajanie pacjenta – pacjenci onkologiczni i chorzy na AIDS cierpią na niepokój, stany lękowe i problemy ze strony układu pokarmowego. Marihuana jest w stanie ich uspokoić oraz poprawić ich apetyt, co umożliwia stosowanie agresywniejszej i tym samym skuteczniejszej chemioterapii. Medyczna marihuana podnosi jakość życia pacjenta i poprawia rokowania.